مـُـ ـ ـرد

مـُـ ـ ـرد, کـ ـ ـسـی کـه بـرایت مـیـمُـ ـ ـرد.

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2013KinG Omid

  بیمارستان! بعد از 2هفته که زن عموم رفته بود مـــکه!برگشت! هفته آینده پسر عمه ام برمیگرده از مکه! هفته بعدش خالم میره! جالبه همه چی باهم مچ شده!(منو از پا دربیاره!) عموم بنده خدا بعد از عمل پا  بازم پاش دارهعفونت میکنه!(پاشو دیدم وحشت کردم :|) خالم(زن عموم!)بنده خدا داره روز به روز پیر میشه به خاطر عموم!(عاشق این خالم هستم!+براش جون میدم) نمیدونم چی بگم!طرفی که  پیشنهاد کار داده منتظر جواب منه!(میگه باهام بخون :) ) کارای دانشگاه(WooW!)کی انجام بده!(از درد پوکیدیم+نمیرسم!!) بعد از نصیحت های دوستان!تصمیم گیری راجب یکی!(واقعا سخته!) پنجره بسته اس؟بازش کن هوا عالیه! تمامه من تمام شد!!! گریه هر شب من!

شده عادت تنهایی!

وای از تنهایی!

/ 4 نظر / 4 بازدید
یک سطر واقعیت

لـحظه های ســــکوتم؛ پر هیاهو ترین دقــــایق زندگیم هستند مـملو از آنچه می خواهم بـگویم و نمی گویم ...!!!

مهری

انسان نقطه ایست بین دو بینهایـــــــت, بینهایت لجــــــــــن و بینهایت فرشتـــــــــه بنگر به کدام طرف میــــــــــروی (دکتــــــــر شریعتـــــــــــــی)

❥ ешетаɟ

- یه نخ سیگار بهم می دی؟ +برو بچه -چطور تو می کشی بزرگی من میگم سیگار بده بچه م؟ +سیگار حرمت داره بچه -اونی که دست تو سیگار داد هم همین حرفارو میزد؟؟ ... -سیگارو کسی دستم نداد ، دیدم قلبم تیر می کشه واسش یه بهمن روشن کردم دادم دستش! + :O_o دود