"خاطرات تــَلــخ و شــیریـــنَم"

دیـــــشـــب سیگـــارﮯ را روشن کـــرـــدــم

کهــ بوﮯ خاطرات تــَلــخ و شــیریـــن 

زنــدگــیــم را میـــداد

کــام هاـــیـــش

طــورﮯ به دلــم مینشست

که گویــا دلـــم را

میــسوزانــــم

گــــرمایــــش 

اتاق ســـردم را

گــــــرم کرده بود

وقتــــی دودش به هــوا میرفتـــ

دلــم به پــرواز در می آمد!

یادش بخیر

"خاطرات تــَلــخ و شــیریـــنَم"

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2013KinG Omid


/ 2 نظر / 6 بازدید
محب ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم سلام علیکم -------- *♥*♥*♥* -------- -------- *♥*♥*♥* -------- -------- *♥*♥*♥* -------- -------- *♥*♥*♥* -------- ------*♥*♥*♥*♥*♥*----- -------- *♥*♥*♥* -------- ----------- *♥* ----------- ┐────────────────────────────────────────────┌ │ پايه دين و اساس جهاد را امر به معروف و نهی از منکر محکم و استوار می کند.│ │ مقام معظم رهبری │ ┘────────────────────────────────────────────└

محب ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم سلام علیکم -------- *♥*♥*♥* -------- -------- *♥*♥*♥* -------- -------- *♥*♥*♥* -------- -------- *♥*♥*♥* -------- ------*♥*♥*♥*♥*♥*----- -------- *♥*♥*♥* -------- ----------- *♥* ----------- ┐────────────────────────────────────────────────────────┌ امر به معروف و نهی از منکر طنين وحی و صدای خداست که در گوش هستی می پيچد و آوای انبياست که زمين و زمان را به عبادت و عدالت و وحدت فرا می خواند. مقام معظم رهبری ┘────────────────────────────────────────────────────────└