کمی مــــَـــــــرد باشیم

این بار اگر زن زیبایی دیدید


هوس را زنده به گور کنید!


و خدا را شکر کنید برای خلق این زیبایی...


زیر باران اگر دختری را سوار کردید


به جای شماره، به او امنیت بدهید!


او را به مقصد مورد نظرش برسانید...


نه به مقصدِ موردِ نظرتان!


در تاکسی خود را به در بچسبانید، نه به او!


بیائید فارغ از جنسیت


کمی مــــَـــــــردباشیم

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

 

Copyright © 2013KinG Omid


 

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
حانيه

اي كاش بشنون اين حرف احسنت داشت