ایوب

اَیوب...؟؟

کــٌــجــــایــی مَرد ؟؟؟

بیا بشین کــِنارَم تا برات اَز " صــبـــر" بگم.... تـــا بدونی چَن چَندیم!

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2012 KinG Omid

 


 

 

 

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
سارا

جالب بود