خـُدا

چَند وقـتیست یادت میکنم...چند وقتـیست باعث آرامشم میشوی...چند وقتیــست درگیــر بزرگی تواَم...چند وقــتیست به تو فکر میکنم...چند وقتیــست گُنه میکنم...چند وقتـیست راهم میدهی...چند وقتیــست در راه توام...چند وقتیــست خودم شده اَم...چند وقتیست کنارم هستــی....چند وقتــیست باعث خنده هایم تویی...چند وقتیــست ذکـرنامت میکنم...چند وقتیـست قلبـَم آرام میزند...چند وقتیــست عصبــی نمیشوَم...چند وقتیســـت حساس نمیشوم...چند وقتیــست منطقــی شده اَم...چند وقتیــست از دیگــران به سوی تو دعوت میکنم...چند وقتیــست در مسیــرت حرکت میکنم...چند وقتیــست برای خودَم گِریه میکنم...چند وقتیــست قُرآنَت راه دوره میکنَم...چند وقتیــست خُدا،خدا میکنَم...▌║█║▌█▌║█║▌█▌║█║▌█

Copyright©2014KinG Omidخیلی با خودم کلنجـار میرم راجب خیلی مسائل،خیلی کارا کردم به اشتباه،خیلی اشتباه ها میکنم،خیلی مسیرا رفتم،خیلی بد بودم،خیلی به خودم فکر میکنم که...عکــس:آرامِشی را برای همیشه بخواه...

کــابوس هایی شیــریــن...

توی این دیوونه خونه دیوونه میشی...

تو راه مَن رو ادامه بدِه...

لِه شُدی زیــر کَلَماتَم...

دِل را به هوایی هوایی کَرده اَم...

هـَوایی برای قَدَم زدَن با دوست...

تظاهرَم نَکُن به چیزی که نیستی....

تو تَنها موندی،تا اون تنها نباشه...

رویا های کودکانه ات،بزرگ شد...

تو ندیدَی چـآلِه رو افتادَی توش...

اُوه مای گـآد،هـُولی شـِت،دوباره با گـُلی چِت...

این روز ها آروزهای آدم هم نیاز به بروز رسانی داره...

حَرفام رو دوس داری،بهش عمل کن...

گُذشتــی اَزَم،منم از خودَم گُذشتَم...

کَمَتر باش دُنبال بهـونه....

انصاف چیست،مُنصف کیست...

اونــآ تا دیــروز میخندیدن به ریــش مَن...

هَربار خوردَم زمیــن بازَم وایسادَم روی پاهای خودَم...

چِرا نفهمیـــدی،اونی که باید میفهمیدی...

تو مَرا لحظات مَرگَم تنها نَذار...

تو نُک کــُوه،منَم کَف آسفالت...

سیــاسَتمَدارَم نیستَم...

مَن مَغزُ تَبدیــل کَردَم به گَنگ...

مَن فردامـُو امروز رفتَم...

بریــم جایی که غَم نیست...

مَن مِثه تو پُشتَم گَرم نیست به جیــب دَدی...

عِشق هـای اجباری،اجتماعی...

مَستِ نگـآهَم شُدی...

همِه میگـَن شاخــی،خوب هَستَم لابُد...

توی رویاهات فقط دستمـو بگیــر...

لاشــخورای دورَم توی قَصرامَن....

در انتظــار تــُو...

/ 1 نظر / 25 بازدید
OnٍEcharge

پرنـــده در صداي خوشش رنج و درد و ماتـــم نيست پرنده اهلِ شِکــوه و اهلِ گلايه و غــم نيست خوش به حالِ هوايش و خوش به حالِ دلش و خوش به حال پرنـــده که مثلِ آدم نيست ---------------------------------------------------------------- خريد کارت شارژ به صورت مستقيم و بدون نياز به وارد کردن کد... شارژ ايرانسل - همراه اول - رايتل http://onecharge.ir