دوستم

لطفــا دوستم نداشته باش !...


از آخریــــــن باری که دوستم داشتند تـــــــا امروز..
.
.
خیلــی سخــــــــت گذشت ...

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2013KinG Omid

واسه فرد مورد "نظر"

خودش خوب میدونه کیه!

ببین من روانیم ها!

بچه کم... :|

گفتم به خودت بیا 

 سری بعدی ....

لامصب!!!

/ 11 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
....

اینو بهش بگید..... عصبانی نشو. مطمین باش فرد مورد نظر دوستت ندارد. مطمین باش. اون دوست داشتن تموم شد. هرچی دوس داری اسمش بزار. هوس. عشق. یا هرچیز دیگه ای. مهم اینه که تموم شد. دستم روی قران میزارم که دیگه هیچ علاقه ای بهش ندارم... بهش بگید. اون دوست داشتن غرورم له کرد. اما دیگه شد تجربه واسم. که هیچ کس ارزشش نداره. اره دیگه دوســــــــــــــــــــــتتش نـــــــــــــــــــــــدارممممم حتی سر سوزن علاقه ای بهش ندارم وبهم فک نمیکنم... چرا هنوز فک میکنه دوستش دارم؟ این به اونی که خودش میدونه کیه میگم . خداحافظ واسه همیشه.

مهری

آدَمْهآيـــے ـهَسْـتَنْد کِهـ دِلْتَنْگـِ ـ ــشآنــ ميشَـ ــوے.. دِلَتــْــــ ميخـوآـهَد تـوے سـَـــطْر سَــــطْرِ نِـوِشْـــتِهـ ـهآيَتـــ بـآشـَـنْد.. حَتـــےکـَــمْرَنْگــ

مهری

آدَمْهآيـــے ـهَسْـتَنْد کِهـ دِلْتَنْگـِ ـ ــشآنــ ميشَـ ــوے.. دِلَتــْــــ ميخـوآـهَد تـوے سـَـــطْر سَــــطْرِ نِـوِشْـــتِهـ ـهآيَتـــ بـآشـَـنْد.. حَتـــےکـَــمْرَنْگــ

ava

واقعا لایک به حرفت ایووووول!

اسکار

ا÷م بدو ا÷ خودتم عالی بود

مهری

ایـــن روزهـــا هــــوا خیلـــی غبـــار آلــــود اســـت؛ گـــرگ را از ســـگ نمــی تـــوان تشخیـــص داد ! هنگـــامـــی گـــرگ را می شنـــاسیـــم؛ کـــه دریـــده شـــده ایــــم

مهری

عولیک سلام من خوبم تو خوبی

اسکار

هاها ب چی میخندی ؟؟؟ باشه اسمتو عوض میکنم

فرناز

زندگی یعنی؟ زندگی یعنی مسیری رو به آب زندگی یعنی نه بیداری نه خواب زندگی یعنی سرای امتحان زندگی یعنی کمی و کاستی زندگی یعنی دروغ و راستی زندگی یعنی دو روز مهمانی

مهری

♥ تـنــت بـوی غـریــبــه گـرفــتـه ســگــهــآی مـحــل بـی دلـیـل پــآرس نـمـیکـنـن... ♥