آشـتی

الان مینویسَم واسه موقـعه ای که بزرگ شدم بخونَم که یادم بمونه چه آرزو هایی داشتم...حدود ده سالمه،دقیقاً تو زمانی هستم که به مـآدر و پِدر کاملا نیاز دارم که راهنماییم کنن و کمکم کنن بهم محبت کنن...بعضی روزا تو مدرسه حسودیم میشه به بچه هایی که بابا ماماناشون میان دنبالشون...به بچه هایی که تو پارک کنار پدر مادراشون نشستن دارن پُفک میخورن...با باباشون بازی میکنن و مادرشون براشون خوردنی میبره...بعضی وقتا تو مدرسه انقدر ناراحتم که خانوم معلممون ازم میپرسه چمه،امّا من هیچ وقت بهش راستشو نگفتم...راستش دوس ندارم کسی بدونه پدر و مادرم از هم جدا شدن آخه میدونین کسی نمیدونه من چه حِسی دارم...یه روز با پِدرمم یه روز با مادرم،هیچ وقت هر دوتاشون رو کنار هم باهم نداشتم...یه روز معلمون گفت بگو پدر مادرت بیان مدرسه،کلاس که تموم شد رفتم پیشش،زدم زیر گریه،گفتم خانوم اجازه:گفت بگو عزیزم:چی شده؟چرا گریه میکنی؟گفتم خانوم راستش پدر مادر من از هم جدا شدن...کشید منو تو بغلش نوازشم کرد،گفت ناراحت نباش عزیزم...خجالت کشیدم،گفت برو سر کلاس الان میام...خُدایـا میشه مامان بابای من با هم آشـتی کُنن؟
▌║█║▌█▌║█║▌█▌║█║▌█

Copyright©2014KinG Omidآیا میدانیـد طلاق یک مشکل احتماعیست؟آیا میدانید بچه های طلاق چه میشوند؟آیا میدانید مهر پِدری،مادری چیست؟آیا میدانید خانواده چیست؟آیا میدانید تَرس استرس خود فروشی خود کشی اعتیاد و ...سرچشمه همه ی آنان خانواده است؟مَنم انیشتین نیستم ولی تو هیچی نمیدونی،عکس:خانواده تشکیل شده از پِدر و مادر و فرزندان است

چِشات میچــرخه رو هَمِه،دُنبال مُشتری میگردی...

اُردِر فُول کَردی با کُوک رو میــز...

تو پَلَنگــی پُوشیــدی رو تَخت واسَم...

چَنگ میزنَم به بَدَنَم گُربه ای به نام وَطَن...

باز باران،تَرانه را بُردَن به زور دَر خانه...

ایــن بار خَطایــَم این بود دُوست بود میان این همه دُشمنَم...

آسمون دَستم به زمیــن وصل شده...

تو میگــی خُوبم ولی بَدی دیدی ازَم...

خَط قِرمز گَردَنِت نشون میده دیشب چیکاره بودی...

مَن بازنده نمیشَم وَقتی بَرنده اَم...

به معرفـِت اِنسان هِزاران بار خَندیدم به سَگ...

به سمت حَرکت دَستم که میروی،پیگرد قانونی دارد...

قابِ عَکُسَم رو قَبرَم...

این همه خوردی مـآل مَردُم یه بار بخورن مالِت رو...

تو تهاجـمی بازی کَردن بهم میگَن اسطورِه...

فـِکر کَردی کـی هَستی این طوری حَرف میزنی...

بردمت کِنار دیــوار،زیــپتو باز کَردی وسط خیابون...

خوُلی میدونم خودم نیازی نیست بگی..

موزیــک که لایــت باشِه،سیگــآر روشن میشه...

ساکــِت باش،دَست به سیــنه...

دیـــوونه بازی واسه اَحمَقا نیســت...

تو جیــنــی مَن تَک...

قَلب به این راحـتیا نمیشکــنه که من قلب بشکونم...

تـــُفَم رو حَروم نمیکــُنَم واسه رُوت...

به چِشم هایَم نِگاه نَکُن،عُمق حرف هایم را ببین...

مُراقب حَرف های خُود باشیــد...

به حُرمت کُلی حَرف ناگُفته...

/ 1 نظر / 21 بازدید
جديد ترين روش کسب درآمد

سلام خوبي؟ [قلب][قلب] اومدم تا جديدترين روش کسب درآمد را بهتون معرفي کنم اگه ميخواي بدوني روي لينک کليک کن http://paidtologin.blogsky.com/