پــَر پــَر

اِمـــروز

دِلَمـــ واســه داشتَنِتــــ پــَر کــه نـــه...

پــَر پــَر مـے زنــه...

واســـه بــودَنِتـــ و بَغَل کــَردَنتـــــ

اینکـــ ســَرمـــو بــذارمـــ رو شـــونه اتـــــ

و تـــــو دستــآتـــو فـرو کنــے لــآ ـے مــوهــآمـــو

بگــــے: فَقَطــ مــآلِ خـــودمــے


▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2012 KinG Omid

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
ستاره

چند وقتیه که فقط واسه سکس میگی مال خودمی !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! حالم داره بهم میخوره