بازی چه

 

"ســــیــگــار" واسهــ تـُو بازیــــهِ...

واســـــهـــ "مَن" ....رَفــــیـــقِ تــَنــهــایــیــآــــمِـــهِ...

"کـــ«ـــه"...

هَنــُـوزنمیــــدُونـــِــــــــــهـــ "دَردَمـــ" ..

"چــیــه"...

بـِــهـــ خآطــرِ"رِفــآقـَــتمــُـون"..

"میـــسوُزه"...

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2013KinG Omid


/ 3 نظر / 7 بازدید

درسته که دیگه رفیق واقعی پیدا نمیشه.اما... نمیدونم شاید هنوزم انگشت شمار رفیقایی باشن که به جای سیگار حتی بدون اینکه بدونه دردت چیه به پات بسوزه و کمکت کنن. شاید.... [لبخند]

حانیه

سیگارت را با او روشن کن تکلیفت را با من !!!

حانیه

سیگارت را با او روشن کن تکلیفت را با من !!!