ذِهنَم

و مَن همچنان در حال قَدَم زَدن در کنار هزاران هزار مشت خاک...


پُشت سَرَم گُنبَد سَبز بارگاهَت...


سَرَم را که میگردانَم خانه اَش را میبیــنَم...


آهــی از تَه دِل...


به یاد دوستانَم...


هوایی شُده اَم،بُغضَم را نِگاه میدارَم برای باری دیگَر دیدَن گُلدَسته سَبزِ مناره اَت...


مَنبَرَت چوبیســـت،آهــی از تَه دِل...


دَر سَرَم میخوانَم...


آمَده اَم،آمَدَن... 


یادت میکنَم،هنوز باورَم نمیشوَد کجا ایستاده اَم...


به یـاد دَر...قطراتــی اشک از گوشه چِشم ناخودآگاه میریزَد...


باز هَم یاد دوستانـی که هر از گاهی از ذهنم میگذرند...


▌║█║▌█▌║█║▌█▌║█║▌█

Copyright©2015KinG Omid


دوس داشتَم از خودم اجازه داشتَم خیلی چیزا رو بگم،باز بگَم نه بسته،همه بتونن درک کنن،امّا...طراحی:آخرین

فاصله ای میان آمدن و رفتن...

تو جوانی به جایی رسیدَم که تو بزرگیت هم بهش نمیرسی...

تو مثه یه اَسبی که رَم کَرده...!

کوچیــک تَر از مورچه ای هستم در برابر فیــل ولی میترسَن همه ازم مثه شیــر...

دوس داری بمیری واسَم،خب بمیــر...

آجر هایی از جنس آتش...

تا اومدَم دوستامو بشناسَم،همه شُدَن دُشمن...

تو دَستاشــُو میگیــری،قلـب مَن میگــیره...

دوشیـــزه و مادمازل،فقط واسه خَر کَردَنتِ اَحمَق...

حَسُودی میکنی بهم،اِسپَند میکنَم دود...

برنامه ات تکراری شده،مثه شبکه سـِه...

سه نقُطه میذارَم میگَم دُوُز...!

تو به دَر میـــزنی مَن به دیــوار...

کَفَنـــَم پیــراهَن سیاهیـــست...

هَر روز به دنبال سایه اَم...

اِنگار خدا میدانســت،بهشـــت بیــن الحرمیــن است...

دُوز حَرفام بالاســـت،روزی یک وعده...!

گُوشِت درازِ،نباش حَداقل خَر...

حَرفاتو مُحکَم بِگو،انگار دیگه فرصت نیست...

مَن حَرفامو از آخر به اَول میزنَم،اِنگار دیــوَم...

فاصلِه مَن تا مَن...

میســـازَم مِثه بَرادران دیســنی...

از ایــن پیــرها ساده نگذریــد،استفاده کنید...

همه همیــنَن،بی پَرده دوس دارن...!

دُعا کنیـــد به حال یک دیگر...

دِلِت تَنگِ قَدیــماس،دَم از آینده میزنی...

از شما دعوت به خندیدَن میکنَم...

ظهــور نزدیــک است...

/ 3 نظر / 27 بازدید
جاذبه های توریستی

سلام خسته نباشید وبلاگ زیبایی داری، اگه دوست داشتی خوشحال میشم با سایت ما تبادل لینک داشته باشید، سایت منو با عنوان "جاذبه های توریستی ترکیه" لینک کنید موفق باشید http://www.turister.biz

جاذبه های توریستی

سلام خسته نباشید وبلاگ زیبایی داری، اگه دوست داشتی خوشحال میشم با سایت ما تبادل لینک داشته باشید، سایت منو با عنوان "جاذبه های توریستی ترکیه" لینک کنید موفق باشید http://www.turister.biz

m

[گل]