بــرگــ7ــ

دِلــتــَنــگــَـم...!!

 

دِلــتـَـنــگـــِ آטּ

 

..."مــــیــــمـــــ(!)ـــ"...

 

کــِہ مـــ ے آیــَد

 

..."آخــَرِ اِســمـمـــ(!)ــ"...

 

وَ مَــטּ را مــ ے کـُنــَد

 

..."مالـــــ(!)ـــ تــو"...

http://up.alamto.com/uploads/alamto_13416104611.jpg

/ 0 نظر / 6 بازدید