شَبَکِه های انگلیــــس

سال هِزار هَفتصَدو هَفتادُو هَفت...!


ارتـِش آبی آمریکا و سُرخ انگلیـــس...کِشوری که به دنیــآ حُکومَت میــکرد...مَردُمـــی که به هَم رَحم نمیکــردَند مَگر واســِه تَخت...!در نهایت این جَنگ اتحاد دو کِشور برای حکمرانی...سال هزار و سیصَد و هشتاد و پَنج...انگلیـــس:مقــدمه ای برای ویرانگــری کِشور...!اجلِاس بنیانگذاران شبکِه های تلویزیونی جهانی...!ضربه های نَرم ولی پی در پـی...پیشنهاد تاسیــس شبکه تلویــزیونی که از سوی کشور انگـلیس برنامه ریزی و تمامی بودجه از ملکه گرفته و به عاملان شبکه پرداخت میشه...مجریـان رادیو شَبکِه که قرار نبود حتی تصویری ازشان پخش گردد،وطن فروشان ناموس فروشانی که حِسابی شستو شو داده شُده اَند طوری که لَکِه ای میدانند کشور خویش را...بهار سال هَشتادو شیــش برنامه ریــزی انتخاباتــی برای سال هَشتادو هَشت...!اواخر سال هشتاد و شیــش اولین برنامه زنده شبکه فارسی زبان کشور انگلیس به مُدت هفده ساعت...جَذب مخاطب به وسیله اخبار دروغیـن...اضافه کردن برنامه های مثال زنگ زدن به شبکه،از طریق نرم افزار های آمریــکایی(جاسوس مایکــروسافت)استفاده کردن از لباس هایی که انسان را خواه و ناخواه جذب دیدن میکنه...استفاده از چندین مسیــر مختلف،میـزان درآمد شبکه،هیــچ،بودجه استفاده شده سالانه پانزده میلیون پوند انگلیس...استفاده از بازیگرانی که درزمان خود اسطوره ای بودند،و حال که از کشور رفته اند اسطوره تر شده اند،زیرا در این شبکه فعالیت میکنند...استفاده از زبان کشور برای ضربه بیشتر،استفاده از زبان های نزدیک به کشور تاجیــک،افغانـی...وسط اومدن پای کشوری که از بدو به وجود اومدن با آن مشکل داشتیـم،اسرائیل...استفاده از اهداف سه کشور،آمریـکا،انگلیس،اسرائیل همچنان ضربه های نَرم اما پی در پی...خُرداد و تیــر سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت...برنامه های مکرر(کسانی که کشور خویش را لکه ای میدانستند حال به دفاع از آن میپردازند)رای مَن کُو،شما جوانان بریـزید داخل خیابان ما در کنار شماییم(وقتی که کشور را گرفتید درکنار شما خواهیم بود)و...جوانانی که از روی احساسات و غرورشان همه کار کردند،سیاسی شده اند،محروم از درس خواندن،اعدام،زندانی،فراری...بعد از آن ماجرا حِسابی کِش مَکِش هایی را دیدیم از سوی این شبکه،گمانه زنی های مختلف و به ظاهر فقط به دنبال حقیقت ماجرا....از طب و تاب افتاد،موضوعاتی دیگر رو شد،بازهم به هنگام انتخابات،حاشیه هایی درست شُد،بگذریــم...از چه بگذریـم،از اخبار های دروغیـن،یا از جو سازی های دروغیـن و یا از بازی با احساساتشان،و یا از وطن فروشیشان،و یا از در آمدی که دارند و یا از افکاری که پُشت همه ای اینان است...تو کــِه هیــچ وَقت بی طرف نَبودی،تو که دَم از شِرافت زَدی،ولی هیــچ کدوم از اینا نبودی نیســـتی...هنوز در خاطراتَم هَست جَنگ های مَلَکِه انگلیس،و کشور آمریکـآ،خیانت هایی که کَردند دو کِشور...حال به دفاع از کِشور مَن پَرداخته اَند با سه افکار مختلف...کَفتار صِفَت های شَبَکِه های انگلیــــس...
▌║█║▌█▌║█║▌█▌║█║▌█

Copyright©2014KinG Omid
دَهَنَم باز شِه اونقــدری واسط مینویسَم تا تمام دُنیا بخونن بفهمن شماها کیا هَستیـن،ببیـــن بی ناموس که داری توی اون شبکه فعالیــت میــکنی لابـُد تابع قوانین اون کِشور هم شُدی که میــتونی با خواهر و مادر خودت رابطه داشته باشی پَس دیگه هیــچی بهت نمیگم چون معلوم نیست تویی که میگی مَردی با چَند تا مَرد دیگه مِثه خودت میخوابی،بترس از روزی که افشات کنم،راستـی بد بخت میدونی چقدر هزینه کردی واسه ضربه به وطنم؟میدونی چندتا کانال،شبکه،فیلم،بازی و..ساختی؟میخوای اسم ببرم؟پَس بفهمم هیچــی نیستی در برابر تمدن کشورم...عکس:تو بساز،او خراب میکند...

تا کــی اخبار دُروغ به خورد مَردُم میـــدی...

شیاطین در لباس آدَمی....

دِفاع کُن از حقوق خودِت...

این همه توهین میکنــی،که چیو ثابت کنی...

کاش میدانستیــم،کیســت،بعد از او حرف میزدیم...

بِچَسب به مالَت،تا نخورده به نام کَسی دیگر...

بزرگ اندیشان کَج خُلق...

بزرگ شده در آغوش گُرگ...

خُوب بود،سَرگُذَشت از سر گُذشت...

راهـــی که میــری به چـآســـت...

بیــشعوران فهمیـــم....

دُزد فقط از خونه مَردُم بالا نمیره...

هَرز رفـــتی مِثه عَلفزار...

سَرتو بِنداز پاییــن،سَربه زیــر باش...

شیـــر های پـآکَـــتی...

فقط اشتباه،اشتباه،اشتباه...

لاتِ کوچه خلوت...

دوستآم فقط دُنبال اِسمم هَستن...

توی خوابَم یـــِک دیـــو دیدَم...

خوابیـــدَم تَنهایی روی تَخت دو نَفَره...

هَنوز به جــایی نَرسیـــدی،اَدا دَر نیار...

مِنَت سَرِت نمیــذارَم،وَلی اَگِه نَبودَم هیــچی نَبودی...

سَرد شُده اُتاقَم تَنهایی...

بخــِندَم بهِت پُر رو میــشی...

رو پــآهای خُودِت وایســآ تا بِشی مَرد...

پُوز بِده واسِه خودِت بذار چُوس کِلاس...

دُنیا به چَپَمِه،زندگیـَم رَپمِه..

به همون روزای خُوب قَسَم...

/ 6 نظر / 26 بازدید
ملت بلاگ

سرويس وبلاگدهي ملت بلاگ براي ساخت وبلاگ رايگان فارسي براي حمايت از زبان شيرين پارسي در پهناي اينترنت پا به عرصه نهاد و اميد بتوان گامي هر چند کوچک براي اثر بخشي زبان پارسي در جهانيان انجام داد.

ملت بلاگ

سرويس وبلاگدهي ملت بلاگ براي ساخت وبلاگ رايگان فارسي براي حمايت از زبان شيرين پارسي در پهناي اينترنت پا به عرصه نهاد و اميد بتوان گامي هر چند کوچک براي اثر بخشي زبان پارسي در جهانيان انجام داد.

ملت بلاگ

سرويس وبلاگدهي ملت بلاگ براي ساخت وبلاگ رايگان فارسي براي حمايت از زبان شيرين پارسي در پهناي اينترنت پا به عرصه نهاد و اميد بتوان گامي هر چند کوچک براي اثر بخشي زبان پارسي در جهانيان انجام داد.

manam

[گل] مرسي اميد كه وبلاگم سر زدي

کلوب فارسي

سلام، شما رو به جامعه مجازي پرشين کلوب دعوت ميکنم. توي پرشين کلوب ميتونيد عقايد و نظراتتون رو رايگان به اشتراک بگذاريد و دوستان جديدي پيدا کنيد.[گل]

tina

[لبخند][گل][گل][گل]