فــرامــوش کــردنـت

فــرامــوش کــردنـت بــرایـم مـثـل آب خــوردن است ...

از همــان آبـهـایـی

 کــه مـیـپـرد تــوی گــلـو خــفــه ات میــکنـد ...

از همان هایی کــه بــایــد

 ساعـت هـا سـرفـه کـنـی ...

از همــان هـایـی کــه بـی اختیــار

اشکهایــت را جـاری میکـند . . !!

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2013KinG Omid


 

 

/ 2 نظر / 6 بازدید

سلام متنی که نوشتی واقعا قشنگ و خوندنیه

ستاره

سرمیز شام یادت میوفتمو یهو اشک تو چشام جمع میشه و بایه لبخند به بقیه میگم چقدر داغ بود...