لواشَک

انگار چند روز پیش بود که امتحان هام تموم شده بود!مـآدرَم از خواب بیدارَم کَرد،پاشو بریم کارنامه اَت رو بگیریم...یکم تو جام چرخیدَم،چَپ راست،نه من نمیام،آخه میترسیدَم...نیای رفتم،خودت میدونی باشه،اومدَم...مامان میشه واسَم بَستنی بخری،نه پِسَرَم اوّل بریم مدرسه،مـــآمــآن...کلاس دوم دبستان هم گُذشت و قبول شدَم،تو راه برگشت،مامان پَس بستنی چی شد؟باشه بیا این پـنجاه تومن برو یه کیم دوقلو و پُفک بگیر باشه...آقا کیم دوقلو دارید؟یه پُفک هم بدید...مامان بریــم خونه خاله؟میخوام ازش جایزه قبولیم رو بگیرَم،حالا اون یه حرف زده پسرم،نه بریم دیگه،باشه...خاله خاله،ببین کارنامه ام رو بیست شُدَم...آفریــن بعد از ظهر بریم بیرون جایزه ات رو بگیریم،خُــب خُب باشه...مامان میشه به پسر خاله بگی اون میکرو رو بیاره قارچ خور بازی کنم؟خاله اَم تو اتاقِ برو بیارش وصلش کن...این آتاری دَستیش کُو؟اونم بهم بدید دیگه،خودم دارم باهاش بازی میکنم،بده منم بازی کنم خُب...مــآمان ظهــر که رفتیــم بریــم تاب بازی؟اگه اذیت نکنی خاله اینارو باشه...خاله خاله لواشَک دارین؟اره تو کِشو هست بردار...▌║█║▌█▌║█║▌█▌║█║▌█

Copyright©2015KinG Omidچه زود گُذشت،ما چطوری بزرگ شدیم و نسل جدید چطور،ته جایزه بیست ما یه توپ پلاستیکی بود که اونم همسایه پاره اش میکرد...یادش بخیر...عکــس:خُدا منو نندازی...

با اینکه رسیدم به بُنبَست آخر کوچه هنوز یه راه فرعی هَست...

فَرق نداره،چه خوب باشَم چه بَد باشم...

اسمِش خَریتِ در واقعیــت حِماقَتِ...

مَن نخواستَم با پُول دَدی بِدَم پُز،تو ریـش بذار...

لعـنت به خوشی های مَصنوعی...

واسه خودِت یه گُل بِخَر...

همه چی وَصلِه به دلار....

تو مَحلِه فقیــرا،از همه فقیــر تر مَنَم...

خونَه اَت رو ساخــتی تو خیال،بعد خواب نابود شد...

میگـَن با پُول میشه زِندگی خَرید...

میگَن شاد بنویــس،پــآیان هَر دردی خنده اَس...

دُنبال اینی بچـآپی ازَم،منم حَق انتشار میزنَم...

مُشکل بزرگ تر از اجتمـآعست...

واضـِح میگَم بازم نمیفهمــی...

مَن و جَدوَلایی که دارن غلط حَل میشَن....

کَم سُخَنی،یعنــی پُر مغزی...

زیــر پُوستت داره زندگــی میکنُه یـِک خَر....

این همِه فَریــآد زَدم،فقط گَلُوم جِر خورد...

دُنبال مُعجزه میگردی،سلامَتی مادرت رو ببیــن،از این بزرگ تر؟

مَگِه مُرغی هـِی تُخم تُخم میکنی...

لبخند میزنم به زندگی لبخند میزنه بهم درد...

مَنُ و تَنهــآیی قَدَم زَدَن تو خیـآبون...

بازیگــَر نَقش اوّل زندگیت خودت نیستی،اونِ...

حَرف حَق و نمیفهمَن میگن حَقِت خورده میشه...

واسه حَل مُشکل آب،خودتو تبلیــغ نَکُن...

تا کی فیــلم،یکم خودت باش...

گُنده بازی در نیــآر،که جات تو زندانه...

دَمِه اونی گَرم که هوایی زیر دَستیشو داره...

کُلـی حَرف هَست که کَسی نمیفهمه...

نه مُهمِه صُلح،نه تموم میشه جَنگ...

از شما دعوت به مسیــر درست میکنم...

بیــآ تـآ آرزو هــآیَم تمام شَوند...

/ 2 نظر / 21 بازدید
رضا

چَند روزیســـت حــآلَم خوب است... مرسی امید جان قالب جدید20[گل]

سارا رز

وب محشری داریااااا خوش به حالــــــــــــــت[نیشخند]