مَرگ

چند دوست جوان در کنار هَم،تصمیم گرفتن شروع به کار کُنن...کار رو شروع کردن،زندگیشون خوب بود...همه چی بر وفق مراد،بدون هیچ مشکلی...این چند دوست همیشه با هم بودَن،بجز مواقعه ای که در کنار خانواده هاشون،یا همسراشون یا پدر،مادرشون بودن...بعد از گُذشت چند سال از اینکه همشون تشکیل زندگی داده بودن و از زندگیشون لذت میبردن...تقریباً وارد میان سالی شده بودن، که تصمیم گرفتن یک جایی رو تهیه کنن برای زمانی که پیر میشن...چون تصمیم خوبی بود همه پذیرفتن و محلی رو برای انجام این کار در نظر گرفتن...بعد از اینکه اون محل رو آماده کردن،پیشنهاد دیگه ای که داده شد رو مورد برسی قرار دادن...پیشنهاد این بود که چرا این مکان به این بزرگی برای ما چند نفر باشه؟بذاریم باقی کسانی که پیر هستن هم در نظر بگیریمش...با وجود اینکه مخالفت هایی شد،امّا این طرح هم مورد قبول همه قرار گرفت...بعد از گذشت مدتی که سالمندان به اونجا رفتن،این چند دوست تمام وقتشون رو برای این مکان جدید گذاشته بودن و تقریباً کار اصلی خودشون رو به بچه هاشون واگذار کرده بودن...وقتی عضو جدیدی وارد محیط اونجا میشد با استقبال خوب همه رو به رو میشد،طوری که اصلاً نامهربانی خانواده های خودشون رو از یاد میبردند...طوری که فراموش میکردن خانواده های خودشون رو،و خانواده جدیدشون رو میپذیرفتن...اّمّا در این بین افرادی هم بودن،که فراموشی رو فقط برای لحظه ای در خاطر داشتن و بعد از گذشت چند ثانیه فقط و فقط یک جمله رو تکرار میکردنبمثال:مگه براتون چیزی کم گذاشتم؟چرا بهم سر نمیزنی؟خدا رحمتت کنه و....خیلیا هم فقط به تخت وصل بودن و اصلاً حرفی نمیزدند فقط انتظار فرشته ی مرگشون رو میکشیدَن...در این بین این چند دوست که حسابی پا به سن گذاشته بودن خوش حال بودن میخندیدن و اصلاً ناراحت نبودن که چرا اینجا هستن...تا اینکه روز به روز از تعداد دوست هاشون کَم میشد...و فقط یک نفر باقی مونده بود تا خاطراتشون رو بنویسه...از نامهربانی هایی که تو زندگیهاشون اتفاق اقتاده بود و اونا بی اهمیت بهش،به ادامه مسیر فکر میکردن...از کارهایی که انجام دادن،از کار هایی که انجام ندادن...از مُحبت هایی که خرج دیگرانی کردن که نا محبتی در حقشون شده بود...از دوست بودن با کسانی که شاید چند لحظه تا لبخند زدن به مرگ برایشان باقی نمانده بود...از جــآن دادن افرادی که نمیدانستن عاقبت همه چیز مَرگ است...▌║█║▌█▌║█║▌█▌║█║▌█

Copyright©2015KinG Omid


به فاصله یک پلک زدن تا مَرگ،از لبخند تا گریه،در مسیر تفکــر...عکس:یادواره...

بالا تَر از مَن،فقط خُداست،که پُشتَمِه...

اَگِه الان پـآدشاهَم،یه روز مَن بودَم...

طنز خوبه،اگه بفهمیش،درس بگیری ازش...

اِسمَم اُمیـــد،شُهرتَم پیچیده تو گُوشات...

تو یک دید داری،من صد تا دیدَم...

ایــن تریــبُونی که تو پُشتــِشی،ذِهنِ مَردُمِ...

بهار گُذَشت،شُکوفه نمیده...

زِندگی رو میگَم،ماله مَنِه،دَست توء...

وَقتی میبیــنیم چرا جیــغ میزنَی،سری میخوای بهِم دَست بِزنی،منم از جِنس تواَم...

بِهِم میگی علاقه مَندی به یاد گرفتَن ساز،مَن میگَم برقص باهاش...

فلسفه بازی نیست،عطسه،بچه چاییدی...

هـِمه سَرَدَن،انگِار قطب شُمالیــم...

میخوای یار بِکِشی،هواست به کَسی باشه که نمیکِشَش کَسی...

چَند وَقت یبار میبینَم دوستامُو،بِهم انرژی میدَن...

غیــرَت،بُوی زَنانگــی را تَرجیــح میدَهَم...

خاطراتی که دوس نداری عذابِت میده،ازشون بگذر،اُونی که خاطره رو برات رقم زده...

یه روز همه رو جَمَع میکنیم دُور هَم،حتی اونا که نمیشناسَم،سَر قَبرَم...

از غَذا دُرست کَردَنِت میشه فهمیــد،از قضا درست کَردَنِت میشه فهمید....

سُکُوت به فِکر وادارَم میکنِه،انگار ادارَس...

یکی که هَرجا میری باهاتِه،اون فَقَط خُداتِه،بِهِش تِکیه کُن...

برای یــک لحظه فقط یک لحظه لبخــند بزن...

یه رابطه خُوب بین مَن،تاریــکی مَحضِ...

مَن نه طرفدارَم،نه مَن طَرَف دارَم...

مَن تلاش میکنَم به حَرفایی که میزنَم عَمَل کُنَم،توام همین کارُو بُکُن...

اینــجا کُوتاه ترین دیـــوار هَم واسه ما بُلنده...

دُنبال اینَم تو ذِهنت وُرود کَنَم،به هَر فَنــی...

اُون که با مَن هَست،با شُمام که هَست...

دُور وَرِ هَرکی چَند تا کُوچه بُن بَستِ،ولی راه بَرگَشت واسه هَمِه هَست...

شهَر تاریــکِه وَلی آسمُون با مـآهِش بالا سَرَمِه...

خیلی وَقتِه جا ،ارادِه فقط بودی لفظ...

تو کَفَمـــی،هَم تو،هَم دیگَرون...

عزیزَم اِسم بچه اَت رویاست؟مَن دیدَمِش تو خواب...

میگــی دُعا،مَن اِسمــِشو میذارَم ریــا...

از شمــآ دَعوت به مطالعه،مطالبی از جنس اُمید میکنم...

اِمروز،هزاران نفر به فکر همه چیز بودند،جُز نیامدنت...

/ 4 نظر / 49 بازدید
m

[خرخون][متفکر][متفکر]

m

در جواب این همه متن قشنگ عالی و لایک کار درخوری نیس ولی خب چی بگم..خیییییییییییییییییلی عالیه..[لبخند][دست]

m

[گل]

m

[ناراحت][افسوس]