تیـــغ اولـــ

 

  می دونی؟ یه اتاقی باشه گرمه گرم..روشنه روشن.. تو باشی منم باشم..

کف اتاق سنگ باشه سنگ سفید...

تو منو بغلم کنی که نترسم..که سردم نشه..که نلرزم.. اینجوری که تو

تکیه دادی به دیوار...پاهاتم دراز کردی

 منم اومدم نشستم جلوت و بهت تکیه دادم... با پاهات محکم منو گرفتی

 ..دو تا دستتم دورم حلقه کردی..

بهت می گم چشماتو می بندی؟ میگی اره بعد چشماتو می بندی

بهت می گم برام قصه می گی ؟ تو گوشم؟ می گی اره بعد شروع می

کنی اروم اروم تو گوشم قصه گفتن

یه عالمه قصه طولانی و بلند که هیچ وقت تموم نمی شن

می دونی؟ می خوام رگ بزنم...رگ خودمو...مچ دست

یه ضربه عمیق...بلدی که؟ ولی تو که نمی دونی می خوام رگمو بزنم

تو چشماتو بستی ...نمیدونی من تیغ رو از جیبم در میارم...نمی بینی که

سریع می برم

...نمی بینی خون فواره می زنه...رو سنگای سفید

 نمی بینی که دستم می سوزه و لبم رو گاز می گیرم که نگم اااخ که

چشماتو باز نکنی و منو نبینی... تو داری قصه می گی...

من شلوارک پامه...دستمو می ذارم رو زانوم...خون میاد از دستم میریزه

  رو زانوم و از زانوم میریزه رو سنگا...قشنگه مسیر حرکتش

حیف که چشمات بسته است و نمی تونی ببینی... تو بغلم کردی..می بینی

  که سرد شدم...

محکم تر بغلم میکنی که گرم بشم... می بینی

 می بینی نا منظم نفس می کشم... تو دلت میگی آخی دوباره نفسش گرفت.

می بینی هر چی محکم تر بغلم می کنی سرد تر میشم... می بینی دیگه

نفس نمی کشم...

چشماتو باز میکنی می بینی من مردم... می دونی ؟ من می ترسیدم

 خودمو بکشم از سرد شدن...از تنهایی مردن... از خون دیدن...وقتی بغلم

 کردی دیگه نترسیدم

 مردن خوب بود ارومه اروم... گریه نکن دیگه... من که دیگه نیستم

چشماتو بوس کنم بگم خوشگل شدیاااا

بعدش تو همون جوری وسط گریه هات بخندی... گریه نکن دیگه خب؟

 دلم می شکنه... دل روح نازکه... نشکونش خب؟


▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2012 KinG Omid

/ 4 نظر / 6 بازدید
پریسا

خیلی خیلی خیلی خیلی ازت ممنونم که بهم سر زدی. اما به حضور سبزتان بازم نیازمندیم. بدو که کلی مطلب جدید دارم

ستاره

وای خدا چه قالب قشنگ و اپای قشنگ تری فقط یکم خوندنو سخت میکنه ولی خیلی باحاله

ستاره

وای خدا چه قالب قشنگ و اپای قشنگ تری فقط یکم خوندنو سخت میکنه ولی خیلی باحاله

bi khab

:-< :'( :'(