تـمـ ـامـ ِخـوבمـ

בلـم بـراے تـمـ ـامـ ِخـوבمـ
تـنـگـ شـבهـ اسـتـ ...
هِـے فـلـانـے !
مـرا بـﮧ خـوבمـ بـر مـے گـرבانـے ؟!  

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

 

Copyright © 2013KinG Omid/ 3 نظر / 6 بازدید
حانيه

[لبخند]

setare

به جایی رسیده ام که دیگر هیچ وقت خودم نخواهم شد منی که بخاطر عشق تو از خودم هم گذشتم و خودمو نابود کردم الان فقط یه سایه ام که اسم زنده رو به دوش میکشه همین...

man

دلم برایِ چیزی تنگ است که زمانی از خودش ، بویش تنفر داشتم دلم شدید محتاج چشیدنِ طعمش شده دلم سیگار خواست رفیق :( سیگارت نیمه است یا تا آخرین پُک کشیده ای؟!