هرکــی

هـــرکـــــــی ازم سراغــــت رو میگیـــــــره ؛نمیگـــــــم : وجــــود نــــداری
میـــگم : وجــــودش رو نــــداشتـــــــی .........................................!

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2012 KinG Omid


/ 1 نظر / 6 بازدید
کافه چی

از خانه که می آیی یک دست مال سفید پاکتی سیگار گزیده شعر فروغ و تحملی طولانی بیاور احتمال گریستن ما بسیار است .... [گل]