# حقیقت

هــار

کــلاغ هــا قــآر قــار...! نمیکــننــد...! زیــر لـــب میــگویــند....!! لعنــت به ایــن آدم هــای هــار ▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║ Copyright © 2013KinG Omid ☑قـَدَم توی سـطح شهـر،درگیـر طراحـی،رفتــن بیـرون،حـرف زَدَن ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 15 بازدید

گــریــه ات

خــنــده هــآت تمــوم شـــُد...! پــَـس چــرا گــریــه ات گــرفت...! ▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║ Copyright © 2013KinG Omid ☑امــروز صبـح زود دانشگـاه طبق پیش بینی های من وقتی ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 14 بازدید