# عشق

پــنــهون کــار

آخـَرای سـآل بـود. مـَن و پیــت رفیـق قدیـمیـم توی خیـابونا با کـتونـیای جـدیـدمـون قـَدَم میـزدیـم! حـِس خـوبی داشـت،احساس میکـردیـم رو اَبـراییـم! آخـِه اولیـن ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 14 بازدید

زمــســتون

بــَرگ بــارون... زمــســتون.... ▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║ Copyright © 2014KinG Omid ☑صبــح دانشگــاه(طبـق معمــول حـراسـَت به همه چــی ما گیــر داد)کـُنفـراسـی که داشتـَم به بهتـرین نحـو ارائـه شـُد(با ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 14 بازدید

رَفـــت

چــِرا رَفـــت...؟ وقــتش رسیـده بـــود... ▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║ Copyright © 2014KinG Omid ☑صبـح زود سـَرخـآک،بعدش در کنار یکـی از دوستان برای جمع آوری یه سری اطلاعات،ظهـر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

سفیــد

بــَرگــِه بــالــآ.... سفیــد تــَر از سابــق بــود ▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║ Copyright © 2014KinG Omid ☑صبـح زُود دانشگــآه،تا غـروب(توی تایم بیکاری سر کـِلاس داستان نـوشتـَم،یه نقاشی طراحی کردم)بعد ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 15 بازدید

زَمیـــن

زَمیـــن یـَخ زَده دَستــات هنــوز گـَرمه... ▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║ Copyright © 2014KinG Omid ☑دیشب تا صبـح یه سـری اتفاق ها افتـآد که خوشایـَند نبـود...صبـح دَرگیـر طرح،ظهـر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 13 بازدید

کـآرگـَری

کــآبــوس هـَر شـَبــَم...! دیــدَن اشــک  از چـِشمـآن کـآرگـَری کـِه پـولی برای خـریـد پـُفک فرزنـدَش نداشــت ▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║ Copyright © 2014KinG Omid ☑دیشب تا صبح درگیـر کار،صبـح کـوه،دنبـال ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 13 بازدید

رُو سفیـــد

رُو سفیـــد....! دَرخیــآل....! رو سیــاه درحقیــقت ▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║ Copyright © 2013KinG Omid ☑صبــح یه سـری مشکـلات پیـش اُمــَد...!رفـتـَم دانشگــآه یـِـه بـُغــض رو پنهــون کــردَم...کلاس که خواست شروع ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 11 بازدید

قشنگـــه

داســـتآن زندگــی... |تلـــخُ و شیــریـــنـه| امــآ |قشنگـــه| ▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║ Copyright © 2013KinG Omid ☑اِمــروز صبــح دُکتــُـرَم اُومــد...وضعیــت خــرابــه...بـآزَم شــُکــر...!چـِـشــآم یـه سـاعــت خــوبه چند ساعت داغــون...! بـعد از اینکــه ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 12 بازدید

میمیـــــرَم

ازعشـــــقتــُـومیمیـــــرَم▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║Copyright © 2013KinG Omid ☑نکـــته:خاطــرات دو روز با هـــم☑دیــروز صبح دانشگــآه...بعد اون هم سرکــار...!تا نزدیــک های غروب بعدش هم سر زدن ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 13 بازدید