# عشق

پَرچَم کِشوَرَم بالاســت

همِه جـآ بَحثِشِه...! همـِه دارَن نگـآهِش میُکنن،چـُون وَقتِشه... بـَعد از گُذشتِ هَشت سال دوباره نُوبِت کِشوَر مَنِه کِه شگـفتی ساز بِشه... چَشم خیلی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 5 بازدید

جسارَت

یه مــآشیــن هـَمَش داشــت واسَم بــوق میـزَد... مـَنَم اهمیــّت نمیــدادَم...راه خــودَمو میـرفتَم... اِحـساس میکــردَم نگـآه همـِه روی مَنِه...! رَفتـَم توی مـَغـازه،گـُفتَم سَلام... صاحـِب مغازه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

دُزد

محـــو مــَن شــُدی... دُزد قلبـــتو بـــُرد عجــب قانــونــی داره طبیــعت... ▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║ Copyright © 2014KinG Omid ☑صبـح درگیـر خریـد اجنـاس،ظهـر دنبال یه سری کارای چـآپ،غروب با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

پــآک

بــارون هــَم کــِه ببــاره ایـــن کصـافـط هــآ پــآک نمیشـــه... ▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║ Copyright © 2014KinG Omid ☑صبــح رفتـیم با بچه ها خیـابون،ظهـر تا غروب خونه مجـردی،یه طرح ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

برعــکــس

هــَرچـــی میــزنَم... برعــکــس میشـــه... مثــه اینکـه با مـَن کاشتــِه... ▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║ Copyright © 2014KinG Omid ☑صبــح زُود پای سیســتم بودَم جیـنیــونش پـَریـد(بهش نیاز داشتـَم واسه کنفـرانسَم)درستش کردَم،با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

رُو سفیـــد

رُو سفیـــد....! دَرخیــآل....! رو سیــاه درحقیــقت ▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║ Copyright © 2013KinG Omid ☑صبــح یه سـری مشکـلات پیـش اُمــَد...!رفـتـَم دانشگــآه یـِـه بـُغــض رو پنهــون کــردَم...کلاس که خواست شروع ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 5 بازدید