شوخی

از اینجا شروع شد که:منو چند تا از دوستام دور هم جمع شده بودیم...
مثه همیشه الکی داشتیم میخندیدم...
تا اینکِه یکـی از بچه ها یه حرفی زد که خیلی بهم برخورد...
منم مثِه بچه ها شروع کردم جوابشو دادن...
خلاصه بگم،اون میگفت،من میگفتَم...
حسابی عصبی شده بودَم از دستش،خون جُلو چِشامو گرفته بود،بلند شدم با دستم هولِش دادم...
وقتی افتاد زمیـن...
اوّل پیش خودَم گفتم داره فیلم بازی میکنه...
اَمّا بعدش از سر و دماغِش دیدم داره خون میاد...
یکـی از بچه ها گفت چیکار کنیم،با عصبانیت داد زدم سرش میخوای چیکار کنیم،داره فیلم بازی میکنه...
گفتم یکم آب بیار برام،پاشیدم رو صورتش دیدم نه مثه اینکه جدیه...
دستو پامو گم کرده بودم،میگفتم زنگ بزنید اورژانس،بعدش میگفتم نه نزنید،اگه کسی پرسید نگید من بودم...
خلاصه اورژانس تا اومد،هم داشت نبضشو میگرفت هم میپرسید چی شده،که گفت:تموم کرده،باید پلیس بیاد...
تا اینو گفت،هر طور که میشد از اونجا بیرون رفتم تا فرار کنم...
چند روز بعد دستگیر شدم،روم نمیشد تو چِشای خانواده اش نگاه کنم...
مثه اینکه باقی بچه ها همه داستان رو تعریف کرده بودن،خانواده اونام میگفتن،فقط قصاص...
چند روز بعد هم سَریه شوخی،حُکم اعدامم اومد....
امّا لحظه آخر،خانواده اش رضایت دادن...▌║█║▌█▌║█║▌█▌║█║▌█

Copyright©2014KinG Omidهرحرفی یه جایی داره،خیلی از شوخی های اشتباه آخرت بدی در انتظار داره،حداقل شهامت داشته باشیم و کاری که میکنیم گردن بگیریم.عکس:بوسه میزنَم به طناب داربرای گناه نکرده....

رَسم مَعرفت رو از سَگ یادبگیر...

جُلو تَر از عَقب مُونده ایــم...

لعنــَت بهِت که جُلوُم خوبی،پُشتَم...

سَرَم زیــر آب بِره،زنده میمونَم دو زیستَم...

آب خوردَم رو این هَمِه حَرف...

چِشمامو شُستَم جوری دیگِه دیدَم...

قالِب بِدِه به قَلب،تا قلُوب بِشه...

دَرس بِخون،بِهم میگَن اُستاد...

این همِه حَرف زدی بهم،فقط میزنَم لبخند بهت...

مَغزَم پُر شُده از حَرفای پُوچ...

یک قَدَم دیگه بَرداری اشتباه،قَلَمم مینویسه برات...

مَن فَقط از خودَم عَقَب تَرَم...

وَقتی پیــچـیدی به بازی،بازیــت میدَم...

مَن دیوونه اَم،فَراری از تیمارستان زَمیــنیا...

بِهِت کیــش میدَم،نه اِنگار بَلَدی،اَمّا شُدی مـآت...

جای تَعَجُب نداشت واسَم،فِکرشو میکَردَم...

تو آویــزون شُو از ایــن و اُون تا بیارَنِت بالا...

ویــرانِت کَردَن،دوباره میسازَمِت...

ضَربان قَلبِت که وَصله به باطـری...

پــآتو جای بَدی دراز کَردی...

تو ایــده بِده،حال نَکُنَم جَواب رَد تو سینه اَت...

تو رُتبه اَت یِکَم که باشِه باز زیــر مَنی...

سَرطانــی که دارَم واگیــر نیست...

نَفهمیــدَن عیــب نیست،فهمیــدَن و نَفهَم بودَن عیبِه...

صِدام صافِه،نیاز به سرفه نداره...

تو مُخ میــزنی،کاش انرژیت صرف چیز دیگه میشد...

تو که داشتی میمــردی برای این لَحظِه...

باختــی که به تو بِدَم از بُرد بالاتَره...

به سفیــدی ریــش نیســت بُزرگــی...

بازی تموم میشه وَقتی نـآک اوت بِشی...

واسِه هَر دروغــی که میگــی،حتماً دلیلی داری برای خودِت،اَمّا نَگُو...

یادت نَرِه،خیلی چیــزاتو مَدیون مَــنی...

/ 6 نظر / 29 بازدید
نرم افزار افزايش بازديد رايگان ريزه

با آرزوي زيباترين ايام براي شما دوست عزيز [گل] دوست من ميخواستم يه نرم افزار کاملا رايگان رو بهت معرفي کنم که بازديد وبسايت يا وبلاگت رو به طرز عجيبي افزايش ميده. حتما بهم سر بزنيد. در ضمن حجمش هم يک مگابايته [چشمک] www.rizeh.com

نرم افزار افزايش بازديد رايگان ريزه

با آرزوي زيباترين ايام براي شما دوست عزيز [گل] دوست من ميخواستم يه نرم افزار کاملا رايگان رو بهت معرفي کنم که بازديد وبسايت يا وبلاگت رو به طرز عجيبي افزايش ميده. حتما بهم سر بزنيد. در ضمن حجمش هم يک مگابايته [چشمک] www.rizeh.com

نرم افزار افزايش بازديد رايگان ريزه

با آرزوي زيباترين ايام براي شما دوست عزيز [گل] دوست من ميخواستم يه نرم افزار کاملا رايگان رو بهت معرفي کنم که بازديد وبسايت يا وبلاگت رو به طرز عجيبي افزايش ميده. حتما بهم سر بزنيد. در ضمن حجمش هم يک مگابايته [چشمک] www.rizeh.com

نرم افزار افزايش بازديد رايگان ريزه

با آرزوي زيباترين ايام براي شما دوست عزيز [گل] دوست من ميخواستم يه نرم افزار کاملا رايگان رو بهت معرفي کنم که بازديد وبسايت يا وبلاگت رو به طرز عجيبي افزايش ميده. حتما بهم سر بزنيد. در ضمن حجمش هم يک مگابايته [چشمک] www.rizeh.com

نرم افزار افزايش بازديد رايگان ريزه

با آرزوي زيباترين ايام براي شما دوست عزيز [گل] دوست من ميخواستم يه نرم افزار کاملا رايگان رو بهت معرفي کنم که بازديد وبسايت يا وبلاگت رو به طرز عجيبي افزايش ميده. حتما بهم سر بزنيد. در ضمن حجمش هم يک مگابايته [چشمک] www.rizeh.com

یکتا

اهل دلــــــــ دو خصلت دارند: دلے سخن پذیر سخنے دل پذیر * + موفق باشی - سپاس...:-*