بی اعتنایی

انـבوه ڪــہ از حــב بــگــذرב


جــایــش را مـے‌בهــد بــہ یــڪـ بــے‌‌اعتنــایــے مــزمــלּ 


دیــگــر مـهــم نـیــωـــت


بــوבלּ یــا نـبــوבלּ ...


בوωـــت בاشـتــלּ یـــا نـداشتـלּ ...


בیـگــر حـωـــے تـو را بـــہ احـωــــاس ڪـرבלּ نمــے ڪـشــانــد

..

בر آن لحظـــــہ فـقــط בر ωــڪـــوت غــرق می شــوے


و فـقـط نـگــاه مـیـڪـنــے


نـگــــــــــاه... !  

 

 

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2013KinG Omid

/ 2 نظر / 7 بازدید
محب ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم سلام علیکم -------- *♥*♥*♥* -------- -------- *♥*♥*♥* -------- -------- *♥*♥*♥* -------- -------- *♥*♥*♥* -------- ------*♥*♥*♥*♥*♥*----- -------- *♥*♥*♥* -------- ----------- *♥* ----------- ┐──────────────────────────────────┌ │ حضرت اميرالمؤمنين امام علی عليه السلام فرمودند: │ │ در دگرگونى روزگار، گوهر شخصيت مردان شناخته مى شود │ │ نهج البلاغه حكمت شماره 193 │ ┘──────────────────────────────────└