خـُدا

به زیــبایی آسمــآن آبــی...به وُسعــت زمیــنی پهناور...به کُهـــن سالــی درختی تنومَند...به حرارت خُورشیــد در تابستـآن...به سفیـــدی بَرف در زمـستان...به تجســم کَویــرِ خُشک...به دَست های تَرک خورده سالمـندان...به بال های پَروانه در هنگـآم پرواز...به طعم شیـریــن عَسل...به چِشم انداز دَریــا...به سَر سبـزی جَنگل های شمال...به کُوه های سر کشیــده به آسمان...به خنده های کُودک نوجوان...به شیـریــنی لحظه زایمــان...به گریــه های بعد از مَرگ...به تَلخــی قهــوه...به دعای پِدر و مـآدر...به لحظه های عاشق شدن...به دست در دست هم ما شُدن...به نام خـُدا،سر انجــآم هَر آغاز شُدن...

 

▌║█║▌█▌║█║▌█▌║█║▌█

Copyright©2015KinG Omid


بالا تر از این کلمه،کلمه ای دیگه پیدا میشه؟نه فقط مخصوص یک دین میشه نه،همه ادیان میپرستنِش...عکس:و خدا میبیــند....

من زرنگ نبودَم،بهم میگَن استعــداد...

مَن پِسَر خُدام،خُدام مَنو شِکَنجه داد...

چَپُ راست میگِه،روزگار لِهِش کَرده...!

شما چیــزی میفهمــی اصلاً؟

مَغزَم به مسیــر های کَج نَرو،درست بنویس...

نَذار سَر بِه سَرِشون...

سَخت نیســت دَرک کُنی،ببینی مَن چی میخوام...

این همه حَرف زدی نمـردی...

میگَن تو رَپ کُفر نَگو از حَق بنویس...

چَند بار لبخند بزن در طول روز...

لاشــی بازی شُده زرنگــی...

یه هَفته نبودَم میگی تو شِکَمِت اَزَم پِسَر داری!از مَن یا پِسَر داییت؟

وَقـــتی میخوای خُوب باشه همِه چـیز،برعکس میشه...

مَن حتماً یه خَرَم که زندگیــتو دارَم با پُول نزول کَرده میخَرَم...

فدایی داشتَن به حَرف نیست...

با مغزت با حَرفام گُوش بدِه،چِشاتُو ببند،گوشاتَم بگیــر...

سیــآه سفیـــد،بُودَن بهتر از آبرَنگِ...

دلِت به حال خودِت بسوزه،که عاقبت نداری...

دَست به دَست،هَمِه رو شِکَست دادیــم...

بهت میگه عاشقِتَم،میگــِه از عَقَب میخوام...

از اَبر چِشمانَم،میباریـــد باران خُون...

وَقتی افتادَم زمیــن بهم خندیدی،الان وایسادَم جُلوت بهت میخندم...

ساختَن اُونایی که ساخت و ساز بَلَد نبودَن...

بــَرای خُودِت زندگــیت رو بِساز...

دیگه همه رو با یه چِشم بسته میبینَم،همه لَجَن...

کِنــآر تو خُوبِه حــالَم...

بزنیـــد،به بَدَنَم زَخم بزنیــد...

خندیدَن اُونایی که از حَرفام چیزی نفهمیــدَن...

به فکِر مَردُم بودَم،تا مَرد شُدَم...

دُوس داری واسط بنویســ«ـَم،رو فازِ لاتــیـن...

مَن حَرفَمُو زَدَم،زندگــی چَند رَنگِه...

برای تمامی بیماران،لحظه ای دعا کنیم...

از شما دعوت به مطالعه در رابطه با نمک یُد دار میکنَم...

بـرای آمدَنَت،چَند صباحــی باقیســـت...

/ 1 نظر / 38 بازدید
m

چه باحاله!!!!!!!!!!!!!!!! اینایی که گفتین همونیه که هست .. [تعجب][تعجب][تعجب]