""هـــــــــــــــرزه ایــــــــــــــــــــــ""

این روزها "هـــــرزگـــــی" مختص به تن فروشی نیست!

ربطی هم به جنسیــــت نداره!

همین که از "اعتمـــاد" کسی سوء استفاده کنی هرزه ای!

همین که به دروغ بگی "دوستـــت دارم" هرزه ای!

همین که رفاقتت به خاطر "پـــول" باشه هرزه ای!

همین که راز کسی رو بعد از قطع رابطه به کسی بگی...

 

""هـــــــــــــــرزه ایــــــــــــــــــــــ""

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2013KinG Omid


/ 4 نظر / 6 بازدید
ava

wow vebet fogholadast [تایید] its the best of the best[شوخی][شوخی] khoshhalam kardi ke behem sar zadi dobare bia[خوشمزه]

ava

wow vebet fogholadast [تایید] its the best of the best[شوخی][شوخی] khoshhalam kardi ke behem sar zadi dobare bia[خوشمزه]

ava

wow vebet fogholadast [تایید] its the best of the best[شوخی][شوخی] khoshhalam kardi ke behem sar zadi dobare bia[خوشمزه]

ava

wow vebet fogholadast [تایید] its the best of the best[شوخی][شوخی]